ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม.ให้การต้อนรับการเคหะแห่งชาติ เข้ามาศึกษาการบริหารด้านควา...
เริ่ม 24 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 76 - ปั้...
เริ่ม 24 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 64 - 64/...
เริ่ม 21 เม.ย. 2561
การจัดการทางยกระดับรามคำแหง...
เริ่ม 17 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดการใช้งานทางยกระดับรามคำแหงขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง...
เริ่ม 12 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง (เพิ่มเติม) บนทางยกระดั...
เริ่ม 09 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหงขาเข้าเพิ่มเติม บริเวณซอยรา...
เริ่ม 06 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งยกเลิกการใช้งานจุดกลับรถ บริเวณหน้าการกีใาแห่ประเทศ...
เริ่ม 03 เม.ย. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง ตั้...
เริ่ม 29 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก(เพิ่มเติม) ระ...
เริ่ม 27 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกลำสาลี เพื่อขุดสำรวจท่อประปา...
เริ่ม 24 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดทางเบี่ยงถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง ตั้งแต่...
เริ่ม 20 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณแยกบ้านม้า - ซอยร...
เริ่ม 18 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ระหว่างซอยราม...
เริ่ม 15 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งเปิดจุดกลับรถชั่วคราวซอยรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง ...
เริ่ม 14 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง หน้าการกีฬาแห่งประเทศไท...
เริ่ม 10 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง เพื่อก่อสร้างสถานนีรถไฟ...
เริ่ม 10 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 3 ช่องทาง ตั้งแ...
เริ่ม 08 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ (คู่ขนาน ถนนพระราม 9 ฝั่...
เริ่ม 06 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณแยกบ้านม้า ซอยราม...
เริ่ม 03 มี.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง หน้าการกีฬาแห่งประเทศไท...
เริ่ม 02 มี.ค. 2561