ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 64 - 64/3 ฝั่งขาเข้าและซอยรามคำแหง 105 - 109 ฝั่งขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 64 - 64/3 ฝั่งขาเข้าและซอยรามคำแหง 105 - 109 ฝั่งขาออก ฝั่งละ 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง