โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
ข่าวการจัดการจราจร
แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
60.60%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19
17 เม.ย. 2563
วันที่ 17 เมษายน 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าห...
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจตุรทิศ(คู่ขนาน พระราม๙ ฝั่งขาออก) บริเวณ ซอยพระราม ๙ 19 - 21 เพื่อก่อสร
02 เม.ย. 2563
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่...
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 43 - 51/2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเชื
01 มิ.ย. 2563
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 43 - 51/2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อม ทางขึ้น-ลง สถานีรามคำแหง   จุดที่ 1 บริ...