โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
ข่าวการจัดการจราจร
แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้า
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
27.00%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน มกราคม 2562
ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ตลิ่งชัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการร
22 ม.ค. 2562
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ตลิ่งชัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการรถไฟฟ้าสา...
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม หน้า บมจ. อสมท. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถ
20 ม.ค. 2562
รฟม. แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีควา...
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณแยกลำสาลี ถึง ซอยรามคำแหง 58/3 เพื่อก่อสร้างกำแพง
19 ม.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณแยกลำสาลี ถึง ซอยรามคำแหง 58/3 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีลำสาลี   ตั้งแต่วันที่ 19 มกราค...