รายละเอียดโครงการ
ระบบรางรถไฟฟ้า
ระบบรางรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ประกอบด้วยวัสดุหลักที่ใช้ ดังนี้
1) รางรถไฟฟ้า
มี 2 แบบ คือ รางมาตรฐาน และ รางที่มีความแข็งของส่วนหัวราง ซึ่งโครงการนี้ใช้รางรถไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 7,978 ตัน

รางมาตรฐาน และ รางที่มีความแข็งของส่วนหัวราง

2) หมอนคอนกรีตรองราง
โครงการนี้ใช้หมอนรองรางเป็นคอนกรีต โดยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 63,000 ชิ้น

หมอนคอนกรีตรองราง

3) เครื่องยึดเหนี่ยวราง
เป็นวัสดุที่ใช้ในการยึดรางรถไฟฟ้ากับหมอนคอนกรีตรองราง โดยมีจำนวนที่ใช้เท่ากับจำนวนหมอนคอนกรีตรองราง คือประมาณ 63,000 ชิ้น

เครื่องยึดเหนี่ยวราง

4) ประแจ
เป็นวัสดุที่ติดตั้งไว้ที่รางรถไฟฟ้า สำหรับให้รถไฟฟ้าเคลื่อนที่เบี่ยงออกจากแนวทางเดิมได้ตามต้องการ ซึ่งประแจที่ใช้ในโครงการมีจำนวนประมาณ 65 ชุด

ประแจ

ประแจ

5) รางที่สาม
เป็นวัสดุที่ใช้ในการรวบรวม และส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าขนาด 750 V DC. ให้แก่การใช้งานของขบวนรถไฟฟ้า โดยการวางรางที่สาม มีจำนวน 61,500 เมตร