ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ
รฟม.จัดกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉ...
25 ก.ค. 2563
รฟม. สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮลล์ล้างมือ สำห...
02 มิ.ย. 2563
รฟม. ปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ช่วยคนไทยอิ่มท้อง ช่วยเหลือผู้ไ...
27 เม.ย. 2563
รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่...
17 เม.ย. 2563
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมกับ สน.หัวหมาก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันฝุ...
25 ก.พ. 2563
รฟม. มอบรัก มอบความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ตามแนวสายทางโครง...
17 ก.พ. 2563
กิจกรรมวันเด็กปี 63 รฟม. ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศู...
17 ม.ค. 2563
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
11 ม.ค. 2563
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ให้กับน้อง ๆในชุ...
11 ม.ค. 2563
ลอยกระทง ปี 2562 #กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อ...
21 พ.ย. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมชวนน้องประดิษ...
11 พ.ย. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม จัดกิจกรรม Road Show “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่...
09 พ.ย. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด...
14 ส.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ...
09 ส.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศ...
09 ส.ค. 2562
"รถไฟฟ้าสายสีส้ม" แบ่งปันความรู้ “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่อมต่...
23 ก.ค. 2562
รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม #ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพ...
18 ก.ค. 2562
รถไฟฟ้าสายสีส้ม จัดกิจกรรม Road Show “เชื่อมต่อโครงข่าย เชื่...
15 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเยี่ยมพี่น้องมุสลิม "มอบผลไม้อินทผลัม" ให้กับมัสยิดอิ...
22 พ.ค. 2562
รฟม. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562...
10 เม.ย. 2562
รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันกีฬา” ให้กับเยาวชนชุมชนสามัคคีพั...
30 มี.ค. 2562