ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

กิจกรรม “รฟม. สนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจาก Covid-19”

กิจกรรม “รฟม. สนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจาก Covid-19”

รฟม. โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า – สุวินทวงศ์ และผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร #มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนรวม 12,500 ชิ้น วันที่ 18-31 มีนาคม 2564 ให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงาน โรงเรียน โรงเรียนสอนศาสนา และมัสยิดตามแนวสายทาง ตลอดแนวการก่อสร้างสถานียกระดับ โดยรอบอาคารศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 28 แห่ง ได้แก่ 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น 2)โรงเรียนมะเซาะฮะตุด 2 3)ชุมชนเคหะธานี 4 4)ชุมชนเกาะดอน และโรงเรียนสอนศาสนาอิรซาดุ้ลอีบ้าด 5)ชุมชนรุ่งนภา 2 6)ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล 7)ชุมชนหมู่บ้านธรากร 8)โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 9)โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด 10)โรงเรียนสอนศาสนาอัลยุชรอพิทักษ์ศาสน์ 11)โรงเรียนสอนศาสนาสุเหร่าซีรอ 12)อบรมกอรี่ ส.แสงธรรม 13)ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ 14)มัสยิดอัลยุซรอ 15)มัสยิดซีรออยุดดีน 16)ชุมชนบัวขาวฝั่งใน 17)มัสยิดอัตตั๊กวา 18)ชุมชนสวนนกพัฒนา 19)ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ 20)มัสยิดกันซุ้ลญันนะห์ 21)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 22)สำนักงานเขตสะพานสูง 23)สำนักงานเขตห้วยขวาง 24)สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 25)หมู่บ้านโกลเด้นล้านนา 26)ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ 27)ชุมชน หลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น และ28)ชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเอง และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจาก COVID-19