ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รฟม. ในนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมจัดกิจกรรมชวนน้องประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 รฟม.ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ร่วมกับ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ จัดกิจกรรม ชวนน้องประดิษฐ์กระทง รักษ์โลก โดยน้อง ๆ นักเรียน ร่วมจัดทำกระทงด้วยกัน เพื่ออนุรักษ์และปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับน้องๆ มีส่วนร่วมในแบ่งปันความรู้การทำกระทงในรูปแบบต่างๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงรักษ์โลก ลดใช้ขยะพลาสติก ในกิจกรรมนี้ น้องๆ ได้นำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น พิชผัก สวนครัว ใบตอง ดอกไม่สด ขนมปัง ซึ่งล้วนแต่ย่อยสลายง่าย ไมทำลายสิ่งแวดล้อม "ลอยกระทง รักษ์โลก ง่าย ๆ ด้วยมือเรา"