ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวชุมชนสัมพันธ์ และกิจกรรมโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รฟม.ในนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดย ที่ปรึกษา PMCSC2 และ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกาย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงาน 3,000 คน ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช