ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า บริเวณหน้าห้าง...
เริ่ม 20 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหงและถนนศรีนครินทร์ บริเวณแย...
เริ่ม 18 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่...
เริ่ม 16 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า 2 ช...
เริ่ม 16 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ...
เริ่ม 16 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหง (ชิดเกาะกลาง) บริเวณทางเข...
เริ่ม 16 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหง ฝั่งขาออก บริเวณแยกบ้านม้...
เริ่ม 15 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 15 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียนร่วมมิตร เพื่อเตรียมงานก่อส...
เริ่ม 14 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหง บริเวณหน้าเดอะพาซิโอ้ ทาว...
เริ่ม 11 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าทั้ง 3 ช่องทา...
เริ่ม 08 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 04 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยราม...
เริ่ม 01 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยราม...
เริ่ม 01 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปรับเบี่ยงทางเข้าออก ซอยพระรามเก้า 19 เพื่อดำเนินกา...
เริ่ม 01 ส.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง(เพิ่มเติม) ฝั่งขาออก ชิ...
เริ่ม 29 ก.ค. 2561
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 129 - ซอ...
เริ่ม 28 ก.ค. 2561
รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ตั้งแ...
เริ่ม 18 ก.ค. 2561
รฟม. แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ตั้งแ...
เริ่ม 18 ก.ค. 2561
รฟม. แจ้งเข้าพื้นที่เกาะกลางถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 46...
เริ่ม 14 ก.ค. 2561
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก 1 ช่...
เริ่ม 13 ก.ค. 2561