ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก(เพิ่มเติม) ระหว่างซอยรามคำแหง 65 แะลการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบบ่อพักไฟฟ้า งานก่อสร้างสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก(เพิ่มเติม) ระหว่างซอยรามคำแหง 65 แะลการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบบ่อพักไฟฟ้า งานก่อสร้างสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน