ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง (เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง (เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหง ฝั่งขาออก เพื่อทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง