ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.ให้การต้อนรับการเคหะแห่งชาติ เข้ามาศึกษาการบริหารด้านความปลอดภัย

     วันที่ 24 เมษายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้องรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากการเคหะแห่งชาติ เข้ามาศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย , อาชีวอนามัย , และสภาพแวดล้อมในการทำงานการก่อสร้างฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง สถานี รฟม.