ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจรและมาตรการความปลอดภัย
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามค...
เริ่ม 05 ก.ค. 2562
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า ชิดทางเท้า ห...
เริ่ม 02 ก.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำ...
เริ่ม 24 มิ.ย. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณหน้าศูนย...
เริ่ม 17 มิ.ย. 2562
รฟม. ร่วมกับสำนักระบายน้ำ กทม. มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเพ...
เริ่ม 15 มิ.ย. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณหน้าศูนย...
เริ่ม 14 มิ.ย. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้าและฝ...
เริ่ม 12 มิ.ย. 2562
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณหน้าเดอะพาซ...
เริ่ม 07 มิ.ย. 2562
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณแยกลำสา...
เริ่ม 07 มิ.ย. 2562
รฟม.จัดงานวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Day) ครั้งที่...
เริ่ม 06 มิ.ย. 2562
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง และฝั่งขาออก บร...
เริ่ม 02 มิ.ย. 2562
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณหน้าศูน...
เริ่ม 02 มิ.ย. 2562
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีบูรพา ฝั่งขาออก บริเวณแยกบ้านม้า ...
เริ่ม 01 มิ.ย. 2562
รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามค...
เริ่ม 29 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแห...
เริ่ม 17 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 17 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลางและฝั่งขาออก บร...
เริ่ม 17 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำ...
เริ่ม 11 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณปั๊ม LPG ...
เริ่ม 03 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแ...
เริ่ม 03 พ.ค. 2562
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณด้านห...
เริ่ม 01 พ.ค. 2562