ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. ร่วมกับสำนักระบายน้ำ กทม. มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเพื่อฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 800 มม. บริเวณซอยรามคำแหง 65 และหน้าตลาดนัด กกท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

รฟม. ร่วมกับสำนักระบายน้ำ กทม. มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเพื่อฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 800 มม. บริเวณซอยรามคำแหง 65 และหน้าตลาดนัด กกท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

ตั้งแต่วันที่ 15-26 มิถุนายน 2562 เวลา 00:01 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง