ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟู๊ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 13 เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดิน และฐานรากทางยกระดับรามคำแหง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟู๊ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 13 เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดิน และฐานรากทางยกระดับรามคำแหง

 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยมีการจัดการจราจรพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

1) ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน

    ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง

2) ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน

    ขาเข้า 2 ช่องทาง ขาออก 2 ช่องทาง

 

*หมายเหตุ : การจัดจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสภาพปริมาณการจราจรในแต่ละช่วงเวลา