ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง และฝั่งขาออก บริเวณคลองศรีบุญเรือง-โรงเรียนถนอมบุตร เพื่อก่อสร้างสะพานคลองศรีบุญเรือง

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง และฝั่งขาออก บริเวณคลองศรีบุญเรือง-โรงเรียนถนอมบุตร เพื่อก่อสร้างสะพานคลองศรีบุญเรือง

 

ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงของการก่อสร้าง คือ

ช่วงที่ 1 เบี่ยงจราจรชิดเกาะกลาง บริเวณซอยรามคำแหง 105-105/1 ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร

ช่วงที่ 2 เบี่ยงจราจรฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 105-โรงเรียนถนอมบุตร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร