ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
98.65%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565
อาคารจอดแล้วจร
100.00%
ปี เดือน

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 20 ก.ย. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 25 ส.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 ก.ค. 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

วันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่ 23 เม.ย. 2565

วันที่ 23 เม.ย. 2565

วันที่ 23 เม.ย. 2565

วันที่ 23 มี.ค. 2565

วันที่ 23 มี.ค. 2565

วันที่ 23 มี.ค. 2565

วันที่ 23 มี.ค. 2565

วันที่ 23 ก.พ. 2565

วันที่ 20 ก.พ. 2565

วันที่ 10 ก.พ. 2565

วันที่ 29 ม.ค. 2565

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ 17 ธ.ค. 2564

วันที่ 17 ธ.ค. 2564

วันที่ 17 ธ.ค. 2564

วันที่ 17 ธ.ค. 2564

วันที่ 09 ธ.ค. 2564

วันที่ 17 พ.ย. 2564

วันที่ 12 พ.ย. 2564

วันที่ 05 พ.ย. 2564

วันที่ 18 ต.ค. 2564

วันที่ 06 ต.ค. 2564

วันที่ 26 ก.ย. 2564

วันที่ 10 ส.ค. 2564

วันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 10 เม.ย. 2564

วันที่ 10 เม.ย. 2564

วันที่ 23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มี.ค. 2564

วันที่ 21 พ.ย. 2563

วันที่ 23 ต.ค. 2563