ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
0%
100%
98.65%
ภาพรวมความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565
OR14 : สถานี รฟม.
100.00%
ปี เดือน

วันที่ 31 ก.ค. 2565

วันที่ 25 ก.ค. 2565

วันที่ 17 ก.ค. 2565

วันที่ 12 ก.ค. 2565

วันที่ 08 ก.ค. 2565

วันที่ 08 ก.ค. 2565

วันที่ 06 ก.ค. 2565

วันที่ 06 ก.ค. 2565

วันที่ 06 ก.ค. 2565

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

วันที่ 22 มิ.ย. 2565

วันที่ 17 มิ.ย. 2565

วันที่ 08 มิ.ย. 2565

วันที่ 08 มิ.ย. 2565

วันที่ 08 มิ.ย. 2565

วันที่ 08 มิ.ย. 2565

วันที่ 08 มิ.ย. 2565

วันที่ 07 มิ.ย. 2565

วันที่ 07 มิ.ย. 2565

วันที่ 31 พ.ค. 2565

วันที่ 27 พ.ค. 2565

วันที่ 23 พ.ค. 2565

วันที่ 23 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 10 พ.ค. 2565

วันที่ 09 พ.ค. 2565

วันที่ 09 พ.ค. 2565

วันที่ 30 เม.ย. 2565

วันที่ 25 เม.ย. 2565

วันที่ 22 เม.ย. 2565

วันที่ 20 เม.ย. 2565

วันที่ 20 เม.ย. 2565

วันที่ 20 เม.ย. 2565

วันที่ 20 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 19 เม.ย. 2565

วันที่ 31 มี.ค. 2565

วันที่ 31 มี.ค. 2565

วันที่ 21 มี.ค. 2565

วันที่ 21 มี.ค. 2565

วันที่ 09 มี.ค. 2565

วันที่ 09 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 08 มี.ค. 2565

วันที่ 28 ก.พ. 2565

วันที่ 28 ก.พ. 2565

วันที่ 21 ก.พ. 2565

วันที่ 21 ก.พ. 2565

วันที่ 19 ก.พ. 2565

วันที่ 09 ก.พ. 2565

วันที่ 09 ก.พ. 2565

วันที่ 08 ก.พ. 2565

วันที่ 08 ก.พ. 2565

วันที่ 08 ก.พ. 2565

วันที่ 31 ม.ค. 2565

วันที่ 31 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 11 ม.ค. 2565

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

วันที่ 24 ธ.ค. 2564

วันที่ 23 ธ.ค. 2564

วันที่ 21 ธ.ค. 2564

วันที่ 19 ธ.ค. 2564

วันที่ 14 ธ.ค. 2564

วันที่ 09 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 08 ธ.ค. 2564

วันที่ 30 พ.ย. 2564

วันที่ 30 พ.ย. 2564

วันที่ 22 พ.ย. 2564

วันที่ 22 พ.ย. 2564

วันที่ 21 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 30 ต.ค. 2564

วันที่ 30 ต.ค. 2564

วันที่ 26 ต.ค. 2564

วันที่ 25 ต.ค. 2564

วันที่ 15 ต.ค. 2564

วันที่ 15 ต.ค. 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564

วันที่ 14 ต.ค. 2564

วันที่ 12 ต.ค. 2564

วันที่ 12 ต.ค. 2564

วันที่ 04 ต.ค. 2564

วันที่ 30 ก.ย. 2564

วันที่ 30 ก.ย. 2564

วันที่ 29 ก.ย. 2564

วันที่ 27 ก.ย. 2564

วันที่ 22 ก.ย. 2564

วันที่ 16 ก.ย. 2564

วันที่ 16 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 14 ก.ย. 2564

วันที่ 11 ก.ย. 2564

วันที่ 31 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 24 ส.ค. 2564

วันที่ 23 ส.ค. 2564

วันที่ 23 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 11 ส.ค. 2564

วันที่ 31 ก.ค. 2564

วันที่ 31 ก.ค. 2564

วันที่ 22 ก.ค. 2564

วันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 14 ก.ค. 2564

วันที่ 14 ก.ค. 2564

วันที่ 05 ก.ค. 2564

วันที่ 05 ก.ค. 2564

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

วันที่ 29 มิ.ย. 2564

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

วันที่ 31 พ.ค. 2564

วันที่ 31 พ.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ค. 2564

วันที่ 19 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 13 พ.ค. 2564

วันที่ 12 พ.ค. 2564

วันที่ 12 พ.ค. 2564

วันที่ 12 พ.ค. 2564

วันที่ 30 เม.ย. 2564

วันที่ 27 เม.ย. 2564

วันที่ 26 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 19 เม.ย. 2564

วันที่ 31 มี.ค. 2564

วันที่ 31 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 26 มี.ค. 2564

วันที่ 09 มี.ค. 2564

วันที่ 09 มี.ค. 2564

วันที่ 09 มี.ค. 2564

วันที่ 09 มี.ค. 2564

วันที่ 28 ก.พ. 2564

วันที่ 28 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 21 ก.พ. 2564

วันที่ 25 ม.ค. 2564

วันที่ 25 ม.ค. 2564

วันที่ 22 ม.ค. 2564

วันที่ 22 ม.ค. 2564

วันที่ 14 ม.ค. 2564

วันที่ 14 ม.ค. 2564

วันที่ 14 ม.ค. 2564

วันที่ 14 ม.ค. 2564

วันที่ 08 ม.ค. 2564

วันที่ 21 ธ.ค. 2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2563

วันที่ 16 ธ.ค. 2563

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

วันที่ 09 ธ.ค. 2563

วันที่ 08 ธ.ค. 2563

วันที่ 08 ธ.ค. 2563

วันที่ 26 พ.ย. 2563

วันที่ 26 พ.ย. 2563

วันที่ 23 พ.ย. 2563

วันที่ 23 พ.ย. 2563

วันที่ 23 พ.ย. 2563

วันที่ 23 พ.ย. 2563

วันที่ 15 พ.ย. 2563

วันที่ 10 พ.ย. 2563

วันที่ 10 พ.ย. 2563

วันที่ 09 พ.ย. 2563

วันที่ 09 พ.ย. 2563

วันที่ 09 พ.ย. 2563

วันที่ 09 พ.ย. 2563

วันที่ 26 ต.ค. 2563

วันที่ 21 ต.ค. 2563

วันที่ 21 ต.ค. 2563

วันที่ 21 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 15 ต.ค. 2563

วันที่ 14 ต.ค. 2563

วันที่ 14 ต.ค. 2563

วันที่ 14 ต.ค. 2563

วันที่ 14 ต.ค. 2563

วันที่ 28 ก.ย. 2563

วันที่ 28 ก.ย. 2563

วันที่ 24 ก.ย. 2563

วันที่ 21 ก.ย. 2563

วันที่ 21 ก.ย. 2563

วันที่ 21 ก.ย. 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563

วันที่ 10 ก.ย. 2563

วันที่ 24 ส.ค. 2563

วันที่ 24 ส.ค. 2563

วันที่ 24 ส.ค. 2563

วันที่ 24 ส.ค. 2563

วันที่ 22 ส.ค. 2563

วันที่ 22 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ส.ค. 2563

วันที่ 13 ส.ค. 2563

วันที่ 13 ส.ค. 2563

วันที่ 20 ก.ค. 2563

วันที่ 20 ก.ค. 2563

วันที่ 20 ก.ค. 2563

วันที่ 20 ก.ค. 2563

วันที่ 10 ก.ค. 2563

วันที่ 09 ก.ค. 2563

วันที่ 09 ก.ค. 2563

วันที่ 09 ก.ค. 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 2563

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

วันที่ 18 มิ.ย. 2563

วันที่ 10 มิ.ย. 2563

วันที่ 09 มิ.ย. 2563

วันที่ 09 มิ.ย. 2563

วันที่ 09 มิ.ย. 2563

วันที่ 09 มิ.ย. 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2563

วันที่ 14 พ.ค. 2563

วันที่ 14 พ.ค. 2563

วันที่ 14 พ.ค. 2563

วันที่ 14 พ.ค. 2563

วันที่ 11 พ.ค. 2563

วันที่ 11 พ.ค. 2563

วันที่ 27 เม.ย. 2563

วันที่ 27 เม.ย. 2563

วันที่ 25 เม.ย. 2563

วันที่ 25 เม.ย. 2563

วันที่ 14 เม.ย. 2563

วันที่ 07 เม.ย. 2563

วันที่ 07 เม.ย. 2563

วันที่ 30 มี.ค. 2563

วันที่ 30 มี.ค. 2563

วันที่ 26 มี.ค. 2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563

วันที่ 11 มี.ค. 2563

วันที่ 03 มี.ค. 2563

วันที่ 03 มี.ค. 2563

วันที่ 27 ก.พ. 2563

วันที่ 27 ก.พ. 2563

วันที่ 24 ก.พ. 2563

วันที่ 24 ก.พ. 2563

วันที่ 19 ก.พ. 2563

วันที่ 19 ก.พ. 2563

วันที่ 19 ก.พ. 2563

วันที่ 27 ม.ค. 2563

วันที่ 27 ม.ค. 2563

วันที่ 20 ม.ค. 2563

วันที่ 20 ม.ค. 2563

วันที่ 20 ม.ค. 2563

วันที่ 23 ธ.ค. 2562

วันที่ 23 ธ.ค. 2562

วันที่ 23 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 09 ธ.ค. 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562

วันที่ 24 พ.ย. 2562

วันที่ 23 พ.ย. 2562

วันที่ 18 พ.ย. 2562

วันที่ 15 พ.ย. 2562

วันที่ 29 ต.ค. 2562

วันที่ 28 ต.ค. 2562

วันที่ 26 ต.ค. 2562

วันที่ 26 ต.ค. 2562

วันที่ 21 ต.ค. 2562

วันที่ 15 ต.ค. 2562

วันที่ 15 ต.ค. 2562

วันที่ 15 ต.ค. 2562

วันที่ 07 ต.ค. 2562

วันที่ 07 ต.ค. 2562

วันที่ 26 ก.ย. 2562

วันที่ 26 ก.ย. 2562

วันที่ 24 ก.ย. 2562

วันที่ 24 ก.ย. 2562

วันที่ 23 ก.ย. 2562

วันที่ 16 ก.ย. 2562

วันที่ 10 ก.ย. 2562

วันที่ 10 ก.ย. 2562

วันที่ 10 ก.ย. 2562

วันที่ 26 ส.ค. 2562

วันที่ 26 ส.ค. 2562

วันที่ 26 ส.ค. 2562

วันที่ 26 ส.ค. 2562

วันที่ 23 ส.ค. 2562

วันที่ 23 ส.ค. 2562

วันที่ 19 ส.ค. 2562

วันที่ 19 ส.ค. 2562

วันที่ 19 ส.ค. 2562

วันที่ 23 ก.ค. 2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 22 ก.ค. 2562

วันที่ 07 ก.ค. 2562

วันที่ 07 ก.ค. 2562

วันที่ 24 มิ.ย. 2562

วันที่ 24 มิ.ย. 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 27 พ.ค. 2562

วันที่ 13 พ.ค. 2562

วันที่ 13 พ.ค. 2562

วันที่ 13 พ.ค. 2562

วันที่ 03 พ.ค. 2562

วันที่ 24 เม.ย. 2562

วันที่ 24 เม.ย. 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562

วันที่ 08 เม.ย. 2562

วันที่ 08 เม.ย. 2562

วันที่ 08 เม.ย. 2562

วันที่ 25 มี.ค. 2562

วันที่ 25 มี.ค. 2562

วันที่ 25 มี.ค. 2562

วันที่ 25 มี.ค. 2562

วันที่ 18 มี.ค. 2562

วันที่ 18 มี.ค. 2562

วันที่ 18 มี.ค. 2562

วันที่ 14 มี.ค. 2562

วันที่ 11 มี.ค. 2562

วันที่ 11 มี.ค. 2562

วันที่ 27 ก.พ. 2562

วันที่ 26 ก.พ. 2562

วันที่ 25 ก.พ. 2562

วันที่ 25 ก.พ. 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2562

วันที่ 11 ก.พ. 2562

วันที่ 11 ก.พ. 2562

วันที่ 28 ม.ค. 2562

วันที่ 28 ม.ค. 2562

วันที่ 28 ม.ค. 2562

วันที่ 28 ม.ค. 2562

วันที่ 28 ม.ค. 2562

วันที่ 27 ม.ค. 2562

วันที่ 21 ม.ค. 2562

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันที่ 09 ม.ค. 2562

วันที่ 09 ม.ค. 2562

วันที่ 27 ธ.ค. 2561

วันที่ 27 ธ.ค. 2561

วันที่ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

วันที่ 15 ธ.ค. 2561

วันที่ 07 ธ.ค. 2561

วันที่ 03 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

วันที่ 21 พ.ย. 2561

วันที่ 18 พ.ย. 2561

วันที่ 05 พ.ย. 2561

วันที่ 30 ต.ค. 2561

วันที่ 30 ต.ค. 2561

วันที่ 29 ต.ค. 2561

วันที่ 29 ต.ค. 2561

วันที่ 24 ต.ค. 2561

วันที่ 22 ต.ค. 2561

วันที่ 10 ต.ค. 2561

วันที่ 06 ต.ค. 2561

วันที่ 05 ต.ค. 2561

วันที่ 01 ต.ค. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561

วันที่ 06 ก.ย. 2561

วันที่ 06 ก.ย. 2561

วันที่ 05 ก.ย. 2561

วันที่ 02 ก.ย. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 21 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 20 ส.ค. 2561

วันที่ 18 ส.ค. 2561

วันที่ 16 ส.ค. 2561

วันที่ 15 ส.ค. 2561

วันที่ 07 ส.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 23 ก.ค. 2561

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2561

วันที่ 09 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 05 ก.ค. 2561

วันที่ 04 ก.ค. 2561

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

วันที่ 23 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิ.ย. 2561

วันที่ 15 มิ.ย. 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561

วันที่ 06 มิ.ย. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561

วันที่ 09 พ.ค. 2561