ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร (เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหง (ฝั่งขาออก) เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณืและสายไฟแรงสูง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร (เพิ่มเติม) บนทางยกระดับรามคำแหง (ฝั่งขาออก) เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณืและสายไฟแรงสูง