ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 กลางสามแยก เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจร ด้วยคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน (เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 กลางสามแยก เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจรด้วยคอนกรีต ระหว่างวันที่ 28 เมษายน (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลทำให้ฝั่งขาเข้าสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกสัญจรได้  1 ช่องจราจร

 ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com