ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องซ้าย (มุ่งหน้า รฟม.) เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจรด้วยคอนกรีต ระหว่างวันที่ 18 เมษายน (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องซ้าย (มุ่งหน้า รฟม.) เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจรด้วยคอนกรีต ระหว่างวันที่ 18 เมษายน (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลทำให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าลดลง จาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com