ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

สงกรานต์สุขใจ เดินทางสะดวกปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

#สงกรานต์สุขใจเดินทางสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิด

#เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อครอบครัวและคนที่เรารัก นะคะ

ด้วยความห่วงใย จาก รถไฟฟ้าสายสีส้ม