ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องกลาง เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจร ด้วยคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาสัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องกลาง เพื่อซ่อมคืนผิวจราจรด้วยคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

·       ช่วงที่ 1 วันที่ 20-27 มีนาคม 2565 ปิดเบี่ยงจราจรถนนเทียมร่วมมิตรบริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องกลาง ด้านสวนสุขภาพห้วยขวาง  มีผลให้จำนวนช่องจราจรฝั่งขาเข้าลดลง จาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

·       ช่วงที่ 2  วันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 ปิดเบี่ยงจราจรถนนเทียมร่วมมิตรบริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาเข้าช่องกลาง ด้านอาคารที่พัก รฟม. มีผลทำให้จำนวนช่องจราจร
ฝั่งขาเข้าลดลง จาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com