ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินงานซ่อมคืนผิวจราจร ด้วยคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร บริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17เพื่อซ่อมคืน  ผิวจราจรด้วยคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

·       ช่วงที่ 1 วันที่ 3-10 มีนาคม 2565 ปิดเบี่ยงจราจรถนนเทียมร่วมมิตรบริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาออก ริมฝั่งกำแพงศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน 2 ช่องจราจร โดยรถฝั่งขาออกสามารถเบี่ยงไปใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าแทน 1 ช่องจราจร และฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องจราจร โดยสัญจรแบบสวนทางกัน

·       ช่วงที่ 2 วันที่ 11-18 มีนาคม 2565 ปิดเบี่ยงจราจรถนนเทียมร่วมมิตรบริเวณแยกพระราม ๙ ซอย 17 ฝั่งขาออกช่องกลาง 1 ช่องจราจร ทำให้ช่องจราจรฝั่งขาออกเหลือ 2 ช่องจราจร โดยรถฝั่งขาออกสามารถใช้ช่องจราจรริมฝั่งกำแพงศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ได้ 1 ช่องจราจร และใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าแทน 1 ช่องจราจร สำหรับช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องจราจร โดยสัญจรแบบสวนทางกัน

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข  0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com