ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อติดตั้งแท่ง แบริเออร์คอนกรีต สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างสถานนีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อติดตั้งแท่ง แบริเออร์คอนกรีต สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างสถานนีรถไฟฟ้า