ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 19 เพื่องานตัดผนังกำแพงกันดิน (D-Wall) และงานคืนผิวจราจรพร้อมสร้างคืนระบบสาธารณูปโภค สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 19 เพื่องานตัดผนังกำแพงกันดิน (D-Wall) และงานคืนผิวจราจรพร้อมสร้างคืนระบบสาธารณูปโภค สถานีรามคำแหง 12

 

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยการจัดจราจรบนพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

  • ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน ขาเข้า 3 ช่อง ขาออก 1 ช่อง
  • ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน ขาเข้า 2 ช่อง ขาออก 2 ช่อง