ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้าม อ.ส.ม.ท. เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพก่อนคืนผิวจราจร ระยะทาง 100 เมตร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกศูนย์วัฒนธรรม ตรงข้าม อ.ส.ม.ท. 2 ช่องทางจราจร     ส่งผลให้ถนนวัฒนธรรม บริเวณดังกล่าว ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องจราจร เหลือเพียง 2 ช่องจราจร   เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพก่อนคืนผิวจราจร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com