ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ช่วงโค้งใกล้กับสวนสุขภาพห้วยขวาง และช่วงโค้งตรงข้ามแพล้นท์คอนกรีต CPAC ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีส้ม (Depot) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ช่วงโค้งใกล้กับสวนสุขภาพห้วยขวาง และช่วงโค้งตรงข้ามแพล้นท์คอนกรีต CPAC ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อดำเนินการงานวางท่อระบายน้ำ ของโครงการ “กิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีส้ม (Depot) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00- 17.00 น. ดังนี้

·                    ช่วงที่ 1 ถนนเทียมรวมมิตรช่วงโค้งใกล้กับสวนสุขภาพห้วยขวาง ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ในวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 ปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้า มีผลให้ช่องจราจรลดลงจาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร และในวันที่ 12-18 ตุลาคม 2563 ปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาออก  มีผลให้ช่องจราจรลดลงจาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

 

·                    ช่วงที่ 2  ถนนเทียมรวมมิตรช่วงโค้งตรงข้ามแพล้นท์คอนกรีต CPAC ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ในวันที่ 19-25 ตุลาคม 2563 ปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร มีผลให้ ใช้ช่องจราจรฝั่งขาออกทดแทน 1 ช่องจราจร และในวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ปิดเบี่ยงจราจรฝั่งขาออก มีผลให้ช่องจราจรลดลงจาก 2 ช่องจราจร เหลือเพียง 1 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com