ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม ๙ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อก่อสร้างทางเชื่อมทางขึ้น – ลง ที่ 2 และ 3 สถานีวัดพระราม๙ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม๙ ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าสวนพรรณภิรมย์ ใกล้แยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างทางเชื่อมทางขึ้น – ลง ที่ 2 และ 3 สถานีวัดพระราม๙ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนพระราม๙ ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก สัญจรได้ฝั่งละ 3 ช่องจราจร

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com