ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร ขาเข้า มุ่งหน้าถนนวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามรั้ว รฟม. เป็นระยะทางประมาณ 130 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานี รฟม. ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

          ช่วงที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ช่องจราจรลดลงจาก 5 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง

          ช่วงที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2563 ช่องจราจรลดลงจาก 5 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com