ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนกาญจนาภิเษก เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงสร้างชิ้นส่วนงานทางวิ่ง (Segment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ สัญญาที่ 4 ช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก เพื่อดำเนินการติดตั้งโครงสร้างชิ้นส่วนงานทางวิ่ง (Segment) ดังนี้

         (1) วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น. เบี่ยงจราจรถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า (ไปบางนา) ช่องซ้ายสุด 1 ช่องจราจรและไหล่ทางซ้าย และหยุดการจราจรทุกช่องจราจรชั่วขณะ ขณะเลื่อนชิ้นงานเข้าตำแหน่ง

         (2) วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น. เบี่ยงจราจรถนนกาญจนาภิเษกคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า(ไปบางนา) ช่องซ้ายสุด 1 ช่องจราจรและไหล่ทางซ้าย และหยุดการจราจร ทุกช่องจราจรชั่วขณะ ขณะเลื่อนชิ้นงานเข้าตำแหน่ง

        ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com