ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 เลน ตรงข้ามศูนย์บริการมาสด้า ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานคอนกรีต (Platform zone 5) บริเวณคลองชวดบางจาก ระยะที่ 2 ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 เลน ตรงข้ามศูนย์บริการมาสด้า เทียมร่วมมิตร  ระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานคอนกรีต (Platform zone 5) บริเวณคลองชวดบางจาก ระยะที่ 2 ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 05.00 น.

โดยการปิดเบี่ยงจราจรดังกล่าว มีผลต่อจำนวนช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร ลดลง 1 ช่องจราจร สำหรับผู้ที่สัญจรบนถนนถนนเทียมร่วมมิตร ต้องเบี่ยงขวาไปใช้ 3 ช่องจราจร เท่านั้น

 

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com