ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง - ปั๊ม Esso เพื่องานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ (IVS16)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง - ปั๊ม Esso เพื่องานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ (IVS16)

 

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง