ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 เลน ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ระยะทางประมาณ 150 เมตร และตรงข้ามคาเนชั่น เซาว์น่า 1 เลน ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานคอนกรีต ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร  สัญญาที่ 5 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตร 1 เลน ตรงข้ามปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ระยะทางประมาณ 150 เมตร และตรงข้ามคาเนชั่น เซาว์น่า 1 เลน ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานคอนกรีตภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์  2563 ในช่วงเวลา 22.00 น.
05.00 น. โดยจะมีการปิดเบี่ยงจราจรจำนวน 2 จุด ดังนี้

-          จุดที่ 1 บริเวณตรงข้ามปั๊มเอสโซ่มีผลต่อจำนวนช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร จะคงเหลือเพียง 1 ช่องจราจร สำหรับผู้ที่สัญจรบนถนนถนนเทียมร่วมมิตร ต้องเบี่ยงขวาไปใช้ 2 ช่องจราจร

-          จุดที่ 2 บริเวณตรงข้ามคาเนชั่น เซาว์น่า ซึ่งเป็นจุดดำเนินการติดตั้ง Box Girder มีผลต่อจำนวนช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร จะคงเหลือเพียง 1 ช่องจราจรเท่านั้น

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com