ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 36 -36/1 เพื่อก่อสร้างแผ่นพื้นชั่วคราว ทางขึ้น-ลง 3 สถานีหัวหมาก

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 36 -36/1 เพื่อก่อสร้างแผ่นพื้นชั่วคราว ทางขึ้น-ลง 3 สถานีหัวหมาก

 

โดย มีการเบี่ยงจราจร 2 จุด ดังนี้

 

จุดที่ 1 ถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 36 - 36/1

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผลให้ ถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า สัญจรได้ 2 ช่องจราจร

 

จุดที่ 2 บริเวณซอยรามคำแหง 36/1 ระยะทาง 20 เมตร

ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

มีผลให้ ซอยรามคำแหง 36/1 สัญจรเข้า-ออกได้ 1 ช่องจราจร