ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่องานปรับปรุงสภาพดิน (Jet Grout) ปล่องระบายอากาศ 13

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่องานปรับปรุงสภาพดิน (Jet Grout) ปล่องระบายอากาศ 13

 

ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง