ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแห 80 - 84 เพื่องานขนย้ายหัวเจาะอุโมงค์

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแห 80 - 84 เพื่องานขนย้ายหัวเจาะอุโมงค์

 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:00 - 05:00 น.

*ปิดขาเข้า 1 ช่อง เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น

 

มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออกเหลือ 2 ช่องจราจร