ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 11-17 ชิดเกาะกลาง และบริเวณซอยรามคำแหง 17-19 ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง เพื่องานขุดดินและโครงสร้างหลักสถานี สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง บริเวณซอยรามคำแหง 11-17 ชิดเกาะกลาง และบริเวณซอยรามคำแหง 17-19 ฝั่งขาออก 2 ช่องทาง เพื่องานขุดดินและโครงสร้างหลักสถานี สถานีรามคำแหง 12

 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยมีการจัดการจราจรพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

- ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง

- ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 2 ช่องทาง ขาออก 2 ช่องทาง

 

*หมายเหตุ การจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสภาพปริมาณจราจรแต่ละช่วงเวลา