ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งท่อประปา สถานีลำสาลี

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งท่อประปา สถานีลำสาลี

 

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 ธันวาคม 2562 เวลา 22:00 - 04:00 น.(เฉพาะเวลากลางคืน)

 

โดยมีการจัดการจราจร ดังนี้ :

ช่วงที่ 1 : วันที่ 30 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:00 - 04:00 น.

เบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งท่อประปา มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าเหลือ 1 ช่องทาง ฝั่งขาออกเหลือ 2 ช่องทาง

ช่วงที่ 2 : วันที่ 11 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 เวลา 22:00 - 04:00 น.

เบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งท่อประปา มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง