ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี เพื่อติดตั้งสะพานลอยคนข้าม

 

ตั้งแต่วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 เวลา 22:00 - 04:30 น.

 

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

 

ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 22:00 - 24:00 น.

เบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

 

ช่วงที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 - 01:00 น.

ปิดจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

 

ช่วงที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 01:01 - 04:30 น.

เบี่ยงจราจรบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกลำสาลี มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง