ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปรับเบี่ยงจราจร หน้าสวนสาธารณะพรรณภิรมย์ แยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) ทางเชื่อมทางขึ้นลง สถานีวัดพระราม๙ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร หน้าสวนธารณะพรรณภิรมย์ แยกประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) ทางเชื่อมทางขึ้นลง สถานีวัดพระราม ๙ เป็นระยะทางประมาณ 50  เมตร ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 โดยการปรับเบี่ยงดังกล่าว ไม่มีผลต่อจำนวนช่องจราจร หากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนตำแหน่ง 2 ช่องจราจรซ้าย สำหรับผู้ที่สัญจรบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฝั่งขาออก ที่ต้องการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามเก้า ฝั่งขาเข้า เท่านั้น

           ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com