ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าซอยรามคำแหง 8-12 เพื่องานก่อสร้างผิวจราจรชั่วคราว สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าซอยรามคำแหง 8-12 เพื่องานก่อสร้างผิวจราจรชั่วคราว สถานีรามคำแหง 12

 

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การจัดจราจรพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

- ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน ขาเข้า 3 ช่อง ขาออก 1 ช่อง

- ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน ขาเข้า 2 ช่อง ขาออก 2 ช่อง