ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 59-61 เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ 13 (IVS13)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก บริเวณซอยรามคำแหง 59-61 เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดิน (D-Wall) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ 13 (IVS13)

 

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง