ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่องานปรับปรุงคุณภาพดิน (Jet Grout) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ 12 (IVS12)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่องานปรับปรุงคุณภาพดิน (Jet Grout) สำหรับงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศ 12 (IVS12)

 

ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน - 27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง