ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศ (IVS13)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้า-ออก กกท. ประตู 1 เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศ (IVS13)

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง