ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งย้ายฝั่งการทำงาน จากฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้าทั้งหมด เพื่อติดตั้งแผ่นเหล็กชั่วคราว งานก่อสร้างสถานีหัวหมาก (OR19)

รฟม. แจ้งย้ายฝั่งการทำงาน จากฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้าทั้งหมด เพื่อติดตั้งแผ่นเหล็กชั่วคราว งานก่อสร้างสถานีหัวหมาก (OR19)

 

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

*มีผลให้ถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร