ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลางและฝั่งขาออก บริเวณแยกบ้านม้า เพื่อก่อสร้างสะพานคลองบ้านม้า 1

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลางและฝั่งขาออก บริเวณแยกบ้านม้า เพื่อก่อสร้างสะพานคลองบ้านม้า 1

 

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยแบ่งการเบี่ยงจราจรออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เบี่ยงจราจรชิดเกาะกลาง ฝั่งละ 1 ช่องทาง บริเวณแยกบ้านม้า

          ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 - 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ช่วงที่ 2 เบี่ยงจราจรฝั่งขาออก 2 ช่องทาง ชิดทางเท้า บริเวณแยกบ้านม้า

          ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง