ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 13 เพื่อก่อสร้างงานผนังกันดินและฐานรากทางยกระดับรามคำแหง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ชิดเกาะกลาง บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ - ซอยรามคำแหง 13 เพื่อก่อสร้างงานผนังกันดินและฐานรากทางยกระดับรามคำแหง

 

ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 เมษายน 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

การจัดจราจรบนพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

1) ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง

2) ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน ขาเข้า 2 ช่องทาง ขาออก 2 ช่องทาง

 

*หมายเหตุ การจัดจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสภาพปริมาณจราจรแต่ละช่วงเวลา