ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ตั้งแต่หน้าห้างฟู๊ดแลนด์ ถึง ปากซอยรามคำแหง 11 เพื่องานก่อสร้างผนังกันดินและงานฐานรากทางยกระดับรามคำแหง สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ตั้งแต่หน้าห้างฟู๊ดแลนด์ ถึง ปากซอยรามคำแหง 11 เพื่องานก่อสร้างผนังกันดินและงานฐานรากทางยกระดับรามคำแหง สถานีรามคำแหง 12

 

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การจัดจราจรบนพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน ขาเข้า 3 ช่องจราจร ขาออก 1 ช่องจราจร
  • ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน ขาเข้า 2 ช่องจราจร ขาออก 2 ช่องจราจร
  •  

    *หมายเหตุ : การจัดจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสภาพปริมาณการจราจรในแต่ละช่วงเวลา