ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดการจราจร และมาตรการความปลอดภัย

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ระยะทาง 10 เมตร บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV สถานีรามคำแหง 12

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องจราจร ระยะทาง 10 เมตร บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟู้ดแลนด์ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV สถานีรามคำแหง 12

 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยมีการจัดจราจรบนพื้นราบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

- ช่วงเวลา 05:30 - 12:00 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 3 ช่องทาง ขาออก 1 ช่องทาง

- ช่วงเวลา 12:00 - 05:30 น. ของทุกวัน

ขาเข้า 2 ช่องทาง ขาออก 2 ช่องทาง

 

*หมายเหตุ การจัดจราจรหน้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสภาพปริมาณจราจรแต่ละช่วงเวลา